การดัดโค้ง ท่อ PAP และการยึดแคล้มพ์

สปริงดัดท่อ แคล้มพ์ยึดท่อ