ความโค้งท่อสูงสุดที่ดัดได้ ท่อ PAP

ดัดโค้งท่อ ท่อ PAP 1216 1620 2025