ติดตั้งท่อ PAP MF – การขันข้อต่อที่ถูกต้อง

ขันอัด ข้อต่อพลาสติก MF Pipe