Posted on

ข้อต่อทองเหลือง

ข้อต่อทองเหลือง ขนาด 1/4" (2 หุน) ถึง 1" (1 นิ้ว) คลิกที่รูปข้างล่างนี้ เพื่อเลือกดูสินค้า ขนาดต่าง ๆ ของแต่ละแบบ หรือ คลิกที่ ข้อต่อทองเหลืองทั้งหมด เพื่อเลือกดูข้อต่อทองเหลืองทุกแบบทุกขนาด

ความหมายของโค้ดสินค้า ข้อต่อทองเหลือง ดังนี้

S หมายถึง ต่อตรง
L หมายถึง ข้องอ
T หมายถึง สามทาง
P = ปลั๊กอุด หรือฝาเกลียวปิด
Z หมายถึง นิปเปิ้ลข้อเหวี่ยง (ข้อต่อสำหรับก๊อกผสม)

1/4" = 2 หุน
3/8" = 3 หุน
1/2" = 4 หุน
3/4" = 6 หุน
1" = 1 นิ้ว

M = เกลียวนอก (ตัวผู้)
F = เกลียวใน (ตัวเมีย)
ผ = ตัวผู้ (เกลียวนอก)
ม = ตัวเมีย (เกลียวใน)

นิปเปิ้ล คือ ต่อตรง ผผ. ที่เป็นเกลียวนอกทั้ง 2 ฝั่ง

ข้อลดเหลี่ยม คือ ต่อตรงลด ผม. ที่ฝั่งหนึ่งเป็นเกลียวนอก อีกฝั่งเป็นเกลียวใน โดยที่ขนาดของเกลียวนอก ใหญ่กว่า ขนาดของเกลียวใน

ข้อต่อตรง ลด ผม. (เกลียวในใหญ่กว่า) คือ ต่อตรงลด ผม. ที่ฝั่งหนึ่งเป็นเกลียวนอก อีกฝั่งเป็นเกลียวใน โดยที่ขนาดของเกลียวใน ใหญ่กว่า ขนาดของเกลียวนอก

นิปเปิ้ลข้อเหวี่ยง คือ ข้อต่อที่ใช้สำหรับ ก๊อกผสม แบบติดผนัง โดยที่ฝั่งหนึ่งเป็นเกลียวนอก 4 หุน ขันเข้าไปที่ข้อต่อเกลียวใน ที่อยู่ในผนัง ส่วนอีกฝั่งเป็นเกลียวนอก 6 หุน ขันเข้าไปก๊อกผสม นิปเปิ้ลข้อเหวี่ยง ทำหน้าที่ปรับระยะให้เข้ากับระยะห่างระหว่าง ข้อต่อเกลียวใน ฝั่งท่อน้ำร้อน และท่อน้ำเย็น

สามทาง 6 แบบ เป็นข้อต่อสามทาง ที่แต่ละฝั่ง เป็นเกลียวนอก หรือเกลียวใน สลับกันจนครบทุกแบบ ได้แก่
สามทาง ผผผ. เป็นข้อต่อ สามทาง ที่ทั้ง 3 ฝั่งเป็นเกลียวนอก
สามทาง ผผม. เป็นข้อต่อ สามทาง ที่แขนสองข้างเป็นเกลียวนอกและเกลียวใน ตรงกลางเป็นเกลียวนอก
สามทาง ผมผ. เป็นข้อต่อ สามทาง ที่แขนทั้งสองข้างเป็นเกลียวนอก ตรงกลางเป็นเกลียวใน
สามทาง ผมม. เป็นข้อต่อ สามทาง ที่แขนสองข้างเป็นเกลียวนอกและเกลียวใน ตรงกลางเป็นเกลียวใน
สามทาง มผม. เป็นข้อต่อ สามทาง ที่แขนทั้งสองข้างเป็นเกลียวใน ตรงกลางเป็นเกลียวนอก
สามทาง มมม. เป็นข้อต่อ สามทาง ที่ทั้ง 3 ฝั่งเป็นเกลียวใน

สามารถกดเลือกสินค้า ตามหมวดหมู่ ด้านขวา (กรณีคอมพิวเตอร์) หรือ ด้านล่าง (กรณีโทรศัพท์มือถือ หรือจอเล็ก)