Posted on

ข้อต่อพลาสติก MF

ข้อต่อ PAP พลาสติก

ข้อต่อท่อ พลาสติก MF ได้รับการจดสิทธิบัตร ออกแบบมาให้ใช้กับท่อ PAP โดยเฉพาะ ทั้งท่อน้ำร้อน น้ำเย็น และแก๊ส เพื่อช่วยลดต้นทุนการติดตั้ง ทำจากวัสดุพลาสติกวิศวกรรมอัลลอยด์ ที่ประกอบไปด้วย โพลิเอไมด์ โพลีคาร์บอเนต ไนลอน และโพลีออกซีเมธิลีน (POM-Polyoxymethylene) เพื่อใช้แทนข้อต่อทองเหลืองที่มีราคาแพง

สามทางถอดน็อต (small file)

สามทางโชว์แหวนและนอต (small file)

ข้อต่อพลาสติก MF มีความแข็ง เหนียว ทนแรงกระแทก ทนสารเคมี อุณหภูมิสูง น้ำหนักเบา ไม่มีกลิ่น และไม่เป็นพิษ ด้วยความเป็นพลาสติก เมื่อต่อกับท่อ PAP การที่พลาสติกสัมผัสกับพลาสติก การกันรั่วจะดีกว่าข้อต่อทองเหลือง ซึ่งเป็นโลหะสัมผัสกับพลาสติก อีกทั้งอัตราการยืดหดตัวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงขออุณหภูมิของพลาสติกด้วยกันไม่แตกต่างกันมาก จึงแก้ปัญหาการรั่วซึมอันอาจเกิดจากคุณภาพของงานติดตั้งที่ไม่ดี และการยืดหดตัวของโลหะกับพลาสติกที่ไม่เท่ากันได้

Fitting comparison

ข้อต่อพลาสติก MF เมื่อต่อเข้ากับท่อ PAP เริ่มด้วยการขันน็อตตัวเมีย ซึ่งจะดันให้แหวนอัดไปกดอัดท่อให้แนบสนิทติดกับแหวนซีลและแกนในของข้อต่อ ซึ่งได้รับการทดสอบและรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างในต่างประเทศ ทดสอบภายใต้ความดัน 2.72 เมกะปาสคาล (MPa) ที่อุณหภูมิ 82 องศาเซลเซียส ไม่มีการเสียหายหรือรั่วซึม และเมื่อทดสอบภายใต้ความดัน 0.69 เมกะปาสคาล (MPa) ที่อุณหภูมิ 15-82 องศาเซลเซียส ทดสอบการไหลเวียนน้ำร้อนและเย็นสลับกันเป็นจำนวน 5000 ครั้ง จำลองการใช้งานท่อน้ำร้อน ไม่เกิดการรั่วซึม

Drawing-ต่อตรง

ข้อต่อตรง

Drawing-ต่อตรงเกลียวใน

ข้อต่อตรงเกลียวใน

Drawing-ต่อตรงเกลียวนอก

ข้อต่อตรงเกลียวนอก

Drawing-ข้องอ

ข้องอ

Drawing-ข้องอเกลียวใน

ข้องอเกลียวใน

Drawing-ข้องอเกลียวนอก

ข้องอเกลียวนอก

Drawing-สามทาง

ข้อต่อสามทาง

Drawing-สามทางเกลียวใน

ข้อต่อสามทางเกลียวใน

Drawing-สามทางข้อลด

ข้อต่อสามทางข้อลด