สายแก๊ส แบบ เกลียว-เสียบ

สายแก๊ส สแตนเลส หุ้มพีวีซี หัวต่อด้านหนึ่งเป็นแบบเกลียวใน 4 หุน และอีกด้านหนึ่งเป็นแบบเสียบกับหางปลาไหล 3 หุน

Showing all 4 results