ขนาด 1620 (20 มม.)

ขนาดของท่อน้ำร้อน 1620 (5 หุน)

ท่อ PAP MF ขนาด 1620 (20 มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ID) 16 มม.
ภายนอก (OD) 20 มม.

เทียบกับท่อทั่วไปคือ ขนาด 1/2″ (4 หุน)

ขนาดตามในมาตรฐาน ASTM F1282 คือ 5/8″ (5 หุน)

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับขนาด 1620 (20 มม.) มีดังนี้

Showing 1–18 of 39 results