ขนาด 1620 (5 หุน)

ขนาดท่อ PAP 1620 (5 หุน) เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 16 มม. ภายนอก 20 มม.

Showing 1–18 of 28 results