ขนาด 2025 (25 มม.)

ขนาดของท่อน้ำร้อน 2025 (6 หุน)

ท่อ PAP MF ขนาด 2025 (25 มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ID) 20 มม.
ภายนอก (OD) 25 มม.

เทียบกับท่อทั่วไปคือ ขนาด 3/4″ (4 หุน)

ขนาดตามในมาตรฐาน ASTM F1282 คือ 3/4″ (6 หุน)

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับขนาด 2025 (25 มม.) มีดังนี้

Showing 1–18 of 37 results