ต่อตรง ผม.

ข้อต่อทองเหลือง ข้อต่อตรง ด้านหนึ่งเป็นเกลียวตัวผู้ (เกลียวนอก) และอีกด้านเป็นเกลียวตัวเมีย (เกลียวใน)

Showing all 9 results