สามทางลด มมม.

ข้อต่อทองเหลือง สามทางลด เกลียวตัวเมีย (เกลียวใน) ทั้ง 3 ด้าน ซ้ายขวาขนาดเกลียวเท่ากัน ตรงกลางลดขนาดเกลียว

Showing all 2 results