สามทาง ผผผ ผผม ผมผ ผมม มผม มมม

สามทาง ทองเหลือง ขนาดเกลียว 4 หุน ใช้สำหรับต่อพ่วงจากเข้า 1 จุด ออกเป็น 2 จุด (หรือรวมเข้า 2 จุด เพื่อออก 1 จุด) มีครบทั้ง 6 แบบ

สามทาง 4 หุน

1. สามทาง ผผผ. ทั้ง 3 ฝั่ง เป็นเกลียวนอก

2. สามทาง ผผม. สองฝั่งซ้ายขวา เป็นเกลียวนอก และเกลียวใน ตรงกลางเป็นเกลียวนอก

3. สามทาง ผมผ สองฝั่งซ้ายขวา เป็นเกลียวนอก ตรงกลางเป็นเกลียวใน

4. สามทาง ผมม. สองฝั่งซ้าวขวา เป็นเกลียวนอก และเกลียวใน ตรงกลางเป็นเกลียวใน

5. สามทาง มผม. สองฝั่งซ้ายขวา เป็นเกลียวใน ตรงกลางเป็นเกลียวนอก

6. สามทาง มมม. ทั้ง 3 ฝั่งเป็น เกลียวใน

Showing all 10 results