Posted on

เครื่องทำน้ำร้อน มีกี่ประเภท (ตอนที่ 1/3)

เครื่องทำน้ำร้อน ถ้าจะย้อนอดีตกลับไป การทำน้ำร้อนก็มีหลากหลายวิธี อาทิเช่น การต้มน้ำร้อนด้วยฟืน ถ่าน ถ่านหิน น้ำมันก๊าด เป็นต้น ในที่นี้ขอนำเสนอเครื่องทำน้ำร้อนที่มีใช้ในปัจจุบันเป็นหลัก ดังนี้

1. เครื่องทำน้ำร้อนแบบใช้แก๊ส นิยมใช้มากในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีระบบท่อแก๊สจ่ายตามอาคารบ้านเรือน คล้าย ๆ กับน้ำประปา คือ มีการเดินท่อแก๊สหลัก (ท่อประธาน หรือท่อเมน) แล้วแยกเป็นท่อเล็ก ๆ จ่ายตามอาคารบ้านเรือน ในประเทศไทย ไม่มีระบบท่อแก๊สแบบนั้น เครื่องทำน้ำร้อนแบบใช้แก๊ส จึงไม่เป็นที่นิยม อาจจะมีพบบ้างตามโรงแรม โรงพยาบาล เครื่องทำน้ำร้อนชนิดนี้ ได้ออกแบบระบบความปลอดภัยไว้หลายชั้น รวมถึงการออกแบบการระบายไอเสียด้วย ซึ่งต้องระบายให้ดี มิฉะนั้น อาจได้รับอันตรายจากการขาดอากาศหายใจได้ ข้อดีของระบบนี้คือ ต้นทุนค่าแก๊สในการทำน้ำร้อนต่ำ เมื่อเทียบกับการใช้ไฟฟ้า หรือเครื่องทำน้ำร้อนบางประเภท ข้อเสียก็คือ ความยุ่งยากในการติดตั้ง ความกังวลเรื่องความปลอดภัย และมลพิษจากการเผาไหม้ Continue reading เครื่องทำน้ำร้อน มีกี่ประเภท (ตอนที่ 1/3)