ขนาด 2632 (32 มม.)

ขนาดของท่อน้ำร้อน 2632 (1 นิ้ว)

ท่อ PAP MF ขนาด 2632 (32 มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ID) 26 มม.
ภายนอก (OD) 32 มม.

เทียบกับท่อทั่วไปคือ ขนาด 1″ (1 นิ้ว)

ขนาดตามในมาตรฐาน ASTM F1282 คือ 1″ (1 นิ้ว)

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับขนาด 2632 (32 มม.) มีดังนี้

Showing 1–18 of 29 results