ข้อต่อทองเหลือง

ข้อต่อทองเหลือง สำหรับเปลี่ยนจากเกลียวนอกเป็นเกลียวในเกลียวใน จากเกลียวในเป็นเกลียวนอก ปรับเปลี่ยนขนาดเกลียว ปรับเปลี่ยนทิศทาง หรือต่อพ่วงต่าง ๆ

นิปเปิ้ล ข้อลดเหลี่ยม ต่อตรง ต่อตรงลด ข้องอ ข้องอลด สามทาง สามทางลด ฯลฯ

Showing 1–18 of 115 results