ขนาด 1216 (16 มม.)

ขนาดท่อน้ำร้อน 1216 (4 หุน)

ท่อ PAP MF ขนาด 1216 (16 มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ID) 12 มม.
ภายนอก (OD) 16 มม.

เทียบกับท่อทั่วไปคือ ขนาด 3/8″ (3 หุน)

ขนาดตามในมาตรฐาน ASTM F1282 คือ 1/2″ (4 หุน)

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับขนาด 1216 (16 มม.) มีดังนี้

Showing 1–18 of 35 results