ข้องอ ผม.

ข้อต่อทองเหลือง ข้องอ ด้านหนึ่งเป็นเกลียวตัวผู้ (เกลียวนอก) และอีกด้านเป็นเกลียวตัวเมีย (เกลียวใน)

Showing all 3 results