ต่อตรงลด ผม. (ข้อลดเหลี่ยม)

ข้อต่อทองเหลือง ต่อตรง ข้อลด เกลียวตัวผู้-ตัวเมีย (เกลียวนอก-เกลียวใน)
แบบข้อลดเหลี่ยม (ฝั่งเกลียวนอกใหญ่กว่าฝั่งเกลียวใน)

Showing all 8 results