Sale!

ข้อต่อตรงลด ทองเหลือง ผม. (เกลียวในใหญ่กว่า) S1″Mx2″F (1*2 นิ้ว)

฿ 496.00 ฿ 446.00

ราคาสินค้าต่อ 1 ชิ้น

ค่าจัดส่ง:

ยอดซื้อน้อยกว่า 300 บาท:
แฟลช/EMS 50 บาท
เคอรี่ 80 บาท

ยอดซื้อ 300-499 บาท:
แฟลช/EMS 30 บาท
เคอรี่ 60 บาท

ยอดซื้อ 500 บาทขึ้นไป:
แฟลช/EMS ฟรีค่าจัดส่ง
เคอรี่ 60 บาท

เก็บเงินปลายทาง (COD โดยแฟลชเอ็กเพรส) คิดเพิ่ม 2-3% ของยอดซื้อ

รายละเอียด

ข้อลด ทองเหลือง ผม. (ตัวผู้-ตัวเมีย) ฝั่งเกลียวในขนาดใหญ่กว่าเกลียวนอก  (ตัวเมียใหญ่กว่าตัวผู้)

ขนาด S1″Mx2″F เกลียวนอก 1 นิ้ว เกลียวใน 2 นิ้ว (ตัวผู้ 1 นิ้ว ตัวเมีย 2 นิ้ว)

สำหรับงานท่อประปาทั่วไป ระบบท่อน้ำร้อน ท่อลม ท่อแก๊ส ฯลฯ
เกลียวเป็นแบบ เกลียวประปา (BSP) หรือ เกลียวนิ้ว ที่ใช้กันทั่วไปในประเทศไทย

ข้อต่อตรงลด ผม. ใช้ต่อเมื่อ ต้องการแปลงเกลียวใน จากขนาด 1 นิ้ว ให้เป็นเกลียวใน 2 นิ้ว

หรือในทางกลับกัน เป็นการแปลงเกลียวนอก จากขนาด 2 นิ้ว ให้เป็นเกลียวนอก 1 นิ้ว